Priser, tid og datoer

The Transformation Game

En hel dag med transformationsspillet varer fra kl. 9.00 til ca. 18.00 og koster 1300,- kr. per deltager. 

I kan selv vælge at samle en gruppe: Der kan være 2-5 deltagere til et spil. Hvis I kun er to deltagere, er prisen dog 3000 kr. i alt. Hvis I er 5 deltagere, anbefaler jeg, at der spilles en time ekstra. Spillet kan foregå hos jer, hvis I har et uforstyrret sted. I sørger selv for forplejning til alle deltagere inkl. mig. Hvis ikke I har et sådan sted, skal der tillægges udgifter til ophold og forplejning. Derudover betales for min transport efter statens takster.

Ind i mellem afholder jeg et-dags transformationsspil i mine lokaler i Ry. Tider for dette vil blive annonceret her.

Psykomotorisk terapi

Første aftale er 1½ time. Herefter varer en aftale 1 time og 15 minutter. Prisen er 900 kroner pr. aftale.

Prisen for det særlige forløb på 4 gange for ansøgere til Psykomotorikuddannelsen er 3000 kr. Betingelserne for forløbet er, at det skal gennemføres indenfor 8 uger. Hvis man efter første gang ønsker at gå ud af aftalen, koster første aftale 900 kr. Hele forløbet skal betales senest ved 2. fremmøde. Hvis man ikke ønsker at gennemføre hele forløbet, er der ingen refusion for de ikke gennemførte aftaler.

Ledersparring – intuitiv ledelse

En aftale varer 1½ time og koster 1200 kroner. 

Meditationsgruppe

Deltagelse i meditationsgruppe med et forløb på 5 gange af 3 timers varighed pr gang er 1200 kroner i alt for hele forløbet.

Det bliver annonceret her, når der er ledige grupper.

Foredrag og anden undervisning

Prisen er afhængig af omfanget og målgruppen samt formålet med foredraget og undervisning. Kontakt mig for nærmere dialog.

Virksomheder

Ønsker din virksomhed eller organisation en aftale i forhold til hjælp til en udviklingsproces med personalegruppe, et team eller hele organisationen, så kontakt mig for en dialog, hvor vi afdækker jeres behov. Herefter laver jeg et tilbud til jer. 

Afbud og aflysninger

Melder du afbud til psykomotorisk terapi, ledersparring eller The Transformation Game på dagen eller dagen før betales halv pris – med mindre det er muligt at flytte aftalen til en anden dag inden for 3 uger.

Ved aflysning af en indgået aftale med en virksomhed/organisation om udviklingsforløb eller undervisning gælder følgende; Aflyses virksomheden senest 4 uger inden afholdelsen af forløbet betales 50% af beløbet – hvis det sker senest 1 uge inden betales 100% af beløbet. Hvis der ved aflysningen samtidigt aftales en flytning af aftalen inden for 3 mdr. betales blot et mindre administrationsgebyr på 5%.

Kontakt og adresse

Kontakt mig endeligt, hvis du har spørgsmål, eller du ønsker at lave en aftale. Jeg har altid tid til en grundig samtale, inden du beslutter dig; 

  • Jeg træffes nemt på mail: hellebrok@hotmail.com
  • Eller på telefon 61716641. Her kan du lægge en besked, så ringer jeg tilbage.
  • Mine lokaler findes her; Egevej 6B – 8680 Ry

Med venlig hilsen Helle Brok