Dit mål - så et frø til forandring

Du starter med at formulerer et spillefokus, en hensigt. Dette er en essens, et frø til forandring, som vil blive næret og udfolde sig gennem spillet.

Du får inden spilledagen nogle stikord og guidelines til dette arbejde. Vi starter på denne måde, da det giver dybde på dagen, en stærkere manifestationskraft – og sætter din proces i gang inden vi mødes. 

Når du har din hensigt, dit fokus – så vil Transformation Game ® respondere direkte på dette fokus og give dig klarhed, forståelse og bevidsthed med videre indenfor det område, du har valgt at se på.

Spillet vil ikke forudsige din fremtid, så der kan ikke spørges om ja/nej svar. Sætningen må højst være på 20 ord og skal være så specifikt som muligt. Nedenfor er nogle eksempler på sætninger og temaer.

• Jeg har til hensigt at opnå indsigt i, hvordan jeg slipper det stress, som er i mit arbejde.
• Jeg har til hensigt at identificere, hvilke skridt jeg kan tage i mit forhold, så jeg føler større glæde.
• Jeg har til hensigt at slippe de blokeringer, som holder mig fra at være kreativ
• Jeg har til hensigt at forbedre min økonomi, så jeg har overskud i stedet for underskud
• Jeg har til hensigt at være en tydelig leder og kommunikere klart
• Jeg har til hensigt at bruge min intuition
• Jeg har til hensigt at bidrage mere til opgaverne på arbejde
• Jeg har til hensigt at etablere et meningsfyldt parforhold i løbet af 1 år.

Samlet kan man sig at temaerne kan sprede sig bredt indenfor personlige spørgsmål og vaner, nye muligheder og retninger i livet og arbejdslivet, opløsning og håndtering af konflikter, få større forståelse af dig selv og andre samt at håndtere overgange indenfor f.eks. karriere, helbred og relationer.