Spillefokus – et frø til forandring

Først skal du formulere et spillefokus eller en hensigt. Dette er essensen af det, du vil opnå. Det et frø til forandring – og det vil blive næret og udfolde sig gennem spillet.

Inden spilledagen får du nogle stikord og guidelines til dette arbejde. Vi starter på denne måde, da det giver dybde på dagen, en stærkere manifestationskraft – og sætter din proces i gang, inden vi mødes. 

The Transformation Game ® vil “respondere” direkte på dit fokus og give dig klarhed, forståelse og bevidsthed og mulighed for forandring og nye skridt indenfor det område, du har valgt at se på. Jo mere enkelt, klart og præcist dit fokus er – jo mere direkte og brugbart vil responsen være.

Spillet vil ikke forudsige din fremtid, så der kan ikke spørges om ja/nej svar. Sætningen må højst være på 20 ord og skal være så specifik som muligt.

Give hensigt

Derudover skal du lave en kort hensigt omkring noget, du ønsker at give til spillet og processen – noget der er let for dig at give. Det kan f.eks. være: 

  • Jeg har til hensigt at give klarhed og inspiration
  • Jeg bringer min ærlighed til spillet

Eksempler på formål og temaer

• Jeg har til hensigt at opnå indsigt i, hvordan jeg slipper det stress, som er i mit arbejde.

• Jeg har til hensigt at leve godt af min forretning som behandler

• Jeg har til hensigt at være en tydelig leder og kommunikere klart

• Jeg har til hensigt at identificere, hvilke skridt jeg kan tage i mit forhold, så jeg føler større glæde.

• Jeg har til hensigt at slippe de blokeringer, som holder mig fra at være kreativ

• Jeg har til hensigt at forbedre min økonomi, så jeg har overskud i stedet for underskud

• Jeg har til hensigt at bruge min intuition

• Jeg har til hensigt at etablere et meningsfyldt parforhold

Samlet set kan temaerne sprede sig bredt indenfor personlige spørgsmål og vaner, nye muligheder og retninger i livet og arbejdslivet, opløsning og håndtering af konflikter, få større forståelse af dig selv og andre samt at håndtere overgange indenfor f.eks. karriere, helbred og relationer.