Meditationsgrupper

Meditationsgrupperne er inspireret af metoder fra Findhorn Foundation samt kreativitet/kunstterapi og naturen.

En gruppe er ca. 3 til 6 personer og mødes 5 gange som et samlet forløb. Hver mødegang er 3 timer og indeholder:

  • En guidet meditation med afsæt i en inspirerende tekst 
  • Kreative udtryk i form af modellering, tegning, skrivning eller naturøvelse.  
  • Sharing. Dvs. at dele dine oplevelser og tanker med gruppen.
  • Kropslig bevægelse/øvelser (f.eks. afspænding, grounding, centrering).
  • Afrunding

Formålet med meditationsgrupperne er kontakt til både indre og universel visdom samt at skabe ro og stilhed inden i. Du får mulighed for at åbne for kontakt til hjertet og dermed øge kærlighed og glæde generelt, men selvfølgelig også til dig selv. 

De 5 gange kan både stå hver for sig, men kan også bruges som et forløb med fokus på dit ønske for nærmeste fremtid, dine ressourcer, mulige udfordringer og hvordan du overvinder dette samt dine næste skridt.  

Vi anvender Intuitive Solutions® og englekort fra The Transformation Game® i forbindelse med meditationsgruppen. 

Se aktuelle grupper og tider under profil.

Workshops og foredrag

Kurser og workshops

Jeg tilbyder kurser af 1 til 5 dages varighed.  Emnerne er Manifestation, Transformation, Balance i Livet og Forandring Fryder. Jeg underviser både alene og i samarbejde med andre. Aktuelle kurser vil blive annonceret her, og ønsker du at booke mig, så kontakt mig endeligt for mulighederne.
 

Foredrag

Jeg kan bookes til foredrag om emner indenfor f.eks. krop og psyke eller spirituelle emner omkring manifestation og transformation. Det følgende foredrag er et eksempel på et krop og psyke foredrag.
 
Kroppens evne til relationer.
Musklerne er intelligente og husker de fysiske og psykiske oplevelser og erfaringer, vi får gennem livet. Musklerne husker også oplevelser, som vi ikke selv længere er bevidste om. Derfor reagerer vi af og til uhensigtsmæssigt, vi kan blive syge eller have en fornemmelse af at være fremmede for andre, få følelsen af forladthed eller opleve os som ved siden af os selv – og ikke “hjemme i” os selv. Dette præger vores relation til andre mennesker.
Evnen til at relatere os til andre og omverdenen er afspejlet i vores “kropslige relationskompetencer”. Dette begreb dækker blandt andet over vores evne til at mærke os selv gennem indre sanser, dvs. kropsbevidsthed, vores evne til at mærke vores fysiske og psykiske afgrænsning, vores evne til grounding samt betydningen af berøring.
Foredraget vil give en teoretisk vinkel samt input til øvelser i forhold til afgrænsning, grounding og at lytte til sin krop.
 

Foredrag om Findhorn Foundation

Jeg kan bookes til et oplæg om Findhorn Foundation. Betaling for dette er efter attunement. Dvs. at I vurderer værdien af foredrag i forhold til, hvad I kan betale. Dermed kan det være gratis –  jeg skal dog altid have dækket transportomkostningerne.