Psykomotorisk terapi

I psykomotorisk terapi er der fokus på krop og psyke. Her er balance i kroppen, balance i psyken og balance i livet omdrejningspunkt og målet.

Din indgang kan være alt fra stress, angst, uro eller fysiske symptomer til ønsket om et mere helstøbt liv. Mine metoder er kropsforståelse, afspænding, samtale, kreative elementer og kropsterapeutiske øvelser.

Med afsæt i hele din situation hjælper jeg dig til at blive bedre til at lytte til din krops signaler, dine følelser og din intuition. Alt sammen for at give dig handlemuligheder og skabe en bedre situation for dig selv. Denne sammenhæng mellem krop, sind, det mentale og følelserne betyder, at du får en stærkere helhedsfornemmelse af dig og din situation – og dermed flere handlemuligheder og skridt i retning mod heling og bedring.

Jeg kan efter aftale med dig inddrage naturen og kunstterapeutiske delelementer.

Hos mig kan du arbejde med:

  • forandringer i livet – at finde sit ståsted og balance
  • stresshåndtering og kropslig uro
  • kropslig understøttelse og indgangsvinkel i forhold til angst, depression eller andre psykiske udfordringer
  • personlig og spirituel udvikling

Er du ansøger til Psykomotorikuddannelsen?

Når du søger ind på Psykomotorikuddannelsen er det pointgivende at have gennemført et forløb hos en psykomotorisk terapeut. 

Jeg har sammensat et individuelt forløb af 4 gange, som kommer omkring væsentlige elementer fra uddannelsen. Forløbet giver dig mulighed for at blive klogere på dig selv og at arbejde med dig selv udviklingsmæssigt, og samtidigt erhverver du dig nogle af de personlige og faglige kompetencer, som efterspørges i den adgangsgivende samtale. 

Emnerne i forløbet er: 

  • Grounding
  • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
  • Afgrænsning og grænser
  • Muskler og følelser

Efter forløbet modtager du dokumentation for deltagelse. Forløbet tilbydes til særpris, se under profil. 

Jeg har som psykomotorisk terapeut arbejdet med mange forskellige mennesker  – herunder også en del år indenfor det psykiatriske område og er specialiseret i krop og psyke. Derudover har jeg 16 år været uddannelsesleder af uddannelsen til psykomotorisk terapeut og kender derfor fagområdet særdeles godt.