Psykomotorisk terapi

I psykomotorisk terapi er der fokus på krop og psyke. Her er balance i kroppen, balance i psyken og balance i livet omdrejningspunkt og målet.

Din indgang kan være alt fra stress, angst, uro eller fysiske symptomer til ønsket om et mere helstøbt liv. Mine metoder er kropsforståelse, øvelser, afspænding, samtale, kreative elementer og kropsterapeutisk behandling.

Jeg tager afsæt i hele din situation og ikke kun dine symptomer eller sygdom.

Jeg hjælper dig til at blive bedre til at lytte til din krops signaler, dine følelser og dine tanker. Alt sammen for at give dig handlemuligheder og skabe en bedre situation for dig selv. Denne sammenhæng mellem krop, sind, det mentale og følelserne betyder at du får en stærkere helhedsfornemmelse af dig selv og din situation – og dermed flere handlemuligheder og skridt i retning mod heling og bedring.

Jeg kan efter aftale med dig inddrage naturen eller kunstterapeutiske delelementer.

Jeg arbejder med:

  • forandringer i livet – at finde sit ståsted og balance
  • stresshåndtering
  • kropslig understøttelse og indgangsvinkel til i forhold til angst, depression eller andre psykiske udfordringer
  • kropslig uro og søvnudfordringer
  • personlig og spirituel udvikling

Særligt til ansøgere til Psykomotorikuddannelsen

Når du søger ind på Psykomotorikuddannelsen er det pointgivende at have gennemført et forløb hos en psykomotorisk terapeut. 

Jeg har sammensat et individuelt forløb af 4 gange, som kommer omkring væsentlige elementer fra uddannelsen. Forløbet giver dig mulighed for at blive klogere på dig selv og at arbejde med dig selv udviklingsmæssigt og samtidigt erhverver du nogle af de personlige og faglige kompetencer, som efterspørges i den adgangsgivende samtale. 

Emnerne i forløbet er: 

  • Grounding
  • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
  • Afgrænsning og grænser
  • Muskler og følelser

Efter forløbet modtager du dokumentation for deltagelse. Forløbet tilbydes til særpris, se under profil. 

Jeg har som psykomotorisk terapeut arbejdet med mange forskellige mennesker  – herunder også en del år indenfor det psykiatriske område og er specialiseret i krop og psyke. Derudover har jeg 16 år været uddannelsesleder af uddannelsen til psykomotoriske terapeut og kender derfor fagområdet særdeles godt. Det kommer dig til gavn som klient hos mig.