Du spiller på din livsvej

Du starter med at vælge et fokus/et mål – og beskriver nærmere, hvad du ønsker at opnå. Dette er fundamentet gennem hele spillet.

Herefter spiller man på brættet på sin livsvej. Der er en vej til hver spiller og man kan være op til 5 spillere. På vejen lander man på forskellige felter, som alle giver indsigt, viden og erfaring, der er brugbar i forhold til det, du ønsker at opnå.

Du vil få oplevelser og erfaringer med at træffe beslutninger, bruge intuition, lytte indad/meditation – og på din vej få indsigt i, hvilke blokeringer og indre visdom, du har i forhold til at opnå dit fokus og på brættet er der desuden felter med engle, mirakler, depressioner og universets feedback. 

Spillet spejler dit liv med en stærk og til tider forbløffende præcision. Ligeledes har mange oplevet en næsten magisk forandring, som opstår efter man har spillet Transformation Game ®. Man kan sige at spillet på sin vis fortsætter længe efter dagen – og man får manifesteret de nye tiltag og skridt i ens liv.

Undervejs på dagen vil du få feedback og støtte fra de andre deltagere og mig, ligesom du vil dele dine oplevelser og tanker.

Spillet er udviklet i en spirituel kontekst. Der er ingen forventning om, at man tror på noget bestemt. Det spirituelle aspekt indgår i spillet på lige fod med det fysiske, mentale og emotionelle. Den spirituelle tilgang vil sammen med terapeutiske metoder præge faciliteringen af spillet; vi vil forholde os til at lytte indad – og har en respekt for både det synlige og usynlige, som kan komme til os i forskellige former som intuition, fornemmelser, lyde og billeder.

Vigtigst er det, at man som deltager medbringer både en forandrings-parathed såvel som en ”forundringsparathed”.