Et åbent møde

Jeg møder mennesker åbent, som de er, og jeg gør ikke selv en masse ud af at fremstille mig på en bestemt måde. For jeg er også, som jeg er – og det har jeg det helt roligt med. Det er forhåbentlig også det, der vil gøre dig tryg ved mig, fordi du ikke er i tvivl om, hvor du har mig. Ærlighed og oprigtighed er de kerneværdier, jeg navigerer ud fra.

Jeg har bundsolid erfaring med at skabe forankring og forandring både for det enkelte menneske, i workshops for grupper samt på forskellige arbejdspladser.

I kontakten med mig vil du møde en engageret, nærværende, alternativ, humoristisk og varm tilgang – og et menneske, der arbejder både struktureret, intuitivt og kreativt.

Min spirituelle baggrund

Der er mange forskellige “rum” i mit liv. Ud over 3 formelle uddannelser og 30 års erhvervserfaring, så trækker jeg på erfaringer fra teater og Gøglerskole, fra højskoleverdenen, fra naturen, fra kreative elementer samt fra 30 års tilknytning til det spirituelle uddannelsescenter Findhorn Foundation i Skotland. Dertil skal lægges mange års erfaring med meditation, supervision og egenterapi.

Jeg er arbejder gerne ud fra de 3 grundprincipper fra Findhorn Foundation:

 1. At lytte indad (Inner listening). Det kan være i form af meditation, som intuition eller kropslig fornemmelse. Centralt er, at kontakt med den indre og/eller den universelle visdom er essentiel. 
 2. Kærlighed i handling (Work is love in action).  Vi bringer kærlighed og spiritualitet i verden gennem vores dagligdag, i vores handlinger og vores tilgang til arbejdet og livet.
 3. Samarbejde med naturen (Co-creation with nature). Vi er ikke alene. Naturen rummer indsigt og svar – og gennem samarbejde med både den fysiske natur og den usete verden kan vi i fællesskab skabe bære- og væredygtighed

Læs mere om Findhorn Foundation her.

Min formelle baggrund

Jeg har arbejdet 10 år indenfor psykiatri som psykomotorisk terapeut, mange år med diverse undervisningsopgaver, procesforløb og klienter, samt 21 år som leder i 3 forskellige sammenhænge; indenfor kommune, i en socialøkonomisk virksomhed og 16 år i staten som uddannelsesleder.

Uddannelse
 • Psykomotorisk terapeut Randers Afspændingspædagogiske Seminarium
 • Den 3-årig psykologisk/psykoterapeutisk efteruddannelse “Specular”, Århus. Uddannelsen integrerer elementer fra flere psykoterapeutiske retninger. Centralt er den psykodynamiske tradition, kropsterapeutisk teori og humanistiske psykologi samt mindfulnesstraditionen.
 • Master i offentlig ledelse (MPG) Ålborg Universitet med speciale i: Strategisk HRM ledelse – Ledelse af reform og forandring – Kommunikation – Offentlig styring – Organisering og innovation på tværs – Evaluering/kvalitetsudvikling – og Organisationspsykologi 

Hertil skal lægges en række certificeringer og kurser (uddrag): 

 • Certificeret Facilitator af The Transformation Game® (Innerlinks)
 • Natur- og kunstterapi (UC Lillebælt)
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse (Ukon)
 • Kropslig efteruddannelse i psykiatri (DAP)
 • Lederudvikling og coaching (Metze erhvervspsykologer samt Atractor)
 • Healingsmassør (Nordlys)
Arbejdserfaringer
 • Siden 1993, deltid og i perioder; Freelance  konsulent, foredragsholder og underviser på aftenskole, højskoler, kursuscentre samt private klienter
 • 2005-2021 Uddannelsesleder Psykomotorikuddannelsen VIA University College
 • 1995-2005 Psykiatrisk afdeling i Randers, Lokalpsykiatrien Ebeltoft, medarbejder på socialpsykiatrisk institution Enghaven samt leder i Gallo Huset Århus – en arbejdsplads for borgere med psykisk sygdom
 • Før 1991 Pædagogmedhjælper og pædagog i vuggestue og børnehave. Medarbejder på Gøglerskolen og ansat på Kvindehøjskolen.

Se hele min profil på LinkedIn

Etik

Jeg arbejder med afsæt i Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer, som beskrevet i DAPs etiske retningslinjer.